Neděle, 5 února, 2023

Znečištěné ovzduší způsobilo za rok v Evropě přes 300 tisíc předčasných úmrtí

- Komerční sdělení -aktuality

Přestože se kvalita ovzduší v Evropě zlepšuje, v roce 2019 bylo zaznamenáno odhadem 307 000 předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší jemnými prachovými částicemi o rozměrech do 2,5 mikrometru (PM2,5).

Ve své výroční zprávě zveřejněné v pondělí to podle agentur AFP a DPA uvedla Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

Klesající trend
Pokud by se členské země EU řídily nejnovějšími pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) o kvalitě ovzduší, kolem 178.000 úmrtím (58 procent) by se podle EEA dalo teoreticky zabránit.

V roce 2018 způsobil znečištěný vzduch odhadem 346 000 předčasných úmrtí. Rozdíl ve srovnání s následujícím rokem částečně způsobilo příznivé počasí, ale především zlepšování kvality ovzduší na celém kontinentu.

Ještě začátkem 90. let vedly jemné částice, které pronikají hluboko do plic, ve 27 členských zemích EU k téměř milionu předčasných úmrtí, uvádí zpráva. Toto číslo se do roku 2005 snížilo o více než polovinu na 450 000.

Zabíjí zejména oxid dusičitý
V roce 2019 jemné částice způsobily 53 800 předčasných úmrtí v Německu, 49 900 v Itálii, 29 800 ve Francii a 23 300 ve Španělsku. Polsko zaznamenalo 39 300 úmrtí, což je nejvyšší počet na obyvatele.

EEA také registruje předčasná úmrtí spojená se dvěma dalšími hlavními znečišťujícími látkami, ale do celkové bilance je nezapočítává, aby předešla zdvojení.

Jde o úmrtí způsobená oxidem dusičitým, produkovaným zejména osobními a nákladními auty a tepelnými elektrárnami, jejichž počet se snížil o čtvrtinu na 40 000. Počet úmrtí spojovaných s přízemním ozonem v roce 2019 klesl o 13 procent na 16 800.

Nemoci srdce a plic, mozkové příhody
Znečištění ovzduší zůstává podle EEA největší hrozbou pro zdraví lidí v Evropě.

Za většinou předčasných úmrtí připisovaných znečištěnému ovzduší jsou srdeční choroby a mozkové příhody, po kterých následují plicní onemocnění včetně rakoviny.

U dětí může znečištění ovzduší poškodit vývoj plic, způsobit infekce dýchacích cest a zhoršit astma.

Znečištění ovzduší způsobuje podle WHO na celém světě sedm milionů předčasných úmrtí ročně – podobně jako kouření a špatná strava.

Alarmující statistiky vedly v září WHO k tomu, že poprvé od roku 2005 zpřísnila doporučené limity pro hlavní látky znečišťující ovzduší.

EU chce do roku 2030 snížit počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší částicemi PM2,5 alespoň o 55 procent ve srovnání s rokem 2005. Pokud se bude kvalita vzduchu nadále zlepšovat současným tempem, EEA odhaduje, že tohoto cíle bude dosaženo do roku 2032.

Překážkou by však mohlo být stárnoucí a stále více urbanizované obyvatelstvo.

„Starší populace je citlivější na znečištění ovzduší a vyšší míra urbanizace obvykle znamená, že více lidí je vystaveno koncentracím PM2,5, které bývají vyšší ve městech,“ konstatuje se ve zprávě EEA, která zahrnuje 27 členských států EU a dalších 14 evropských zemí.

Další články autora

Comments

Mohlo by se vám líbit

Reklama

- Komerční sdělení -PR článek