Neděle, 5 února, 2023

Revize elektro: Nepodceňuje pravidelné kontroly elektrospotřebičů

- Komerční sdělení -aktuality

Revize elektro mají velký význam, a to zejména v ohledu bezpečnosti. Právě díky pravidelným kontrolám totiž můžete předcházet možným poruchám, a tak i snížit riziko vzniku úrazu při práci. Získáte tak jistotu, že elektrospotřebiče jsou spolehlivé.

Revize elektrospotřebičů

Revize elektrospotřebičů je třeba provádět dle určitých předpisů a jsou nezbytností. Pokud tedy provozujete elektrospotřebiče či jiné zařízení, elektroinstalace a podobně, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří se o revize elektro postarají. Je totiž povinností zaměstnavatele, aby zajistil bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při jejich práci. Přitom právě při využívání různých elektrospotřebičů je riziko úrazu značné.

Lhůty revizí

Nastavené lhůty pro revizi se mohou lišit dle jednotlivých spotřebičů. U elektrospotřebičů používaných ve venkovních prostorách je revize nutná jednou za tři až šest měsíců. Elektrospotřebiče využívané pro průmyslovou a řemeslnou činnost by měly být kontrolovány alespoň jednou za šest až dvacet čtyři měsíců. U ostatních skupin se pak tato lhůta prodlužuje na jeden až dva roky. Právě pravidelnost je pro tyto kontroly velmi důležitá.

Komplexní služby

Při pravidelné revizi dochází k označení elektrospotřebičů identifikačními čísly, přičemž následně je pak založena revizní karta. Do té jsou zapsány všechny naměřené hodnoty z revize. Zároveň je kladen důraz na kontrolu správné funkčnost spotřebiče. Vy pak na závěr obdržíte celkovou zprávy o všech revidovaných spotřebičích. V případě, že je objevena drobná závada, je možné ji ihned opravit. V případě větších závad získáte doporučení, zda se vyplatí řešit opravu, anebo bude lepším řešením koupit nový spotřebič.

Společnost provádějící revize nabízí mnoho různých služeb, díky kterým získáte jistotu, že elektro ve vašem objektu funguje správně.

Další články autora

Comments

Mohlo by se vám líbit

Reklama

- Komerční sdělení -PR článek